ZFO 006: Michał Zieliński - fotografia wojenna

ZFO 006: Michał Zieliński - fotografia wojenna